Övriga nyheter

2012-11-26 11:04 Contao version 3.0
2012-07-11 16:45 Sommartider på XProfil
2012-03-14 17:57 Contao version 2.11.2
2012-03-10 15:47 Contao version 2.11.1
2012-02-15 20:50 Contao 2.11.0 frisläppt!
2012-01-03 13:19 Contao version 2.10.4
2011-11-08 18:30 Contao version 2.10.3
2011-10-13 10:40 Contao version 2.10.2
2011-09-03 12:08 Contao version 2.10.1
2011-08-12 11:36 Contao version 2.10.0
2011-05-18 23:06 Contao version 2.9.5

XProdukter i ny version!

2010-08-15 17:40 av Matz

XProdukter i ny version!

Modulen XProducts, som blivit väldigt uppskattad bland våra kunder, har genomgått en omfattande uppdatering. Vi har förbättrat i princip det mesta, vilket resulterat i en stabilare och mer dynamisk produkt. Några av nyheterna i funktionalitet (som kommer märkas av XProdukters användare) är:

  • Nytt innehållselement,"XProdukter - Produkter" - Kompletterar innehållselementet "XProdukter - Produktkategorier" så att du nu kan skapa produktlistor, både fulla artiklar och tabeller, direkt i innehållet.
  • Valbara tabellfält - Både i innehållselement och i frontend-moduler kan du välja vilka fält som ska visas i tabellerna. Inga ändringar behövs längre i mallar och CSS (inge mer "gömma kolumner").
  • Override för bildstorlek - Du kan nu, direkt i frontend-modulen eller innehållselementet bestämma om den storlek som satts för bilderna per produkt ska åsidosättas av elementets eller modulens inställning för bildstorlek. För tabeller är detta i princip en nödvändighet.
  • Populära produkter - En produkt kan nu märkas som populär. Detta kan sedan användas som urvalskriteria genom att kryssa för en ruta i innehållselementet eller frontend-modulen. Detta gör det möjligt att skapa listor med "Populära produkter" eller "Nya produkter".
  • Slumpade produkter - Nu kan du slumpmässigt visa produkter, i innehållselement eller frontend-modul. Ange enbart antalet produkter som ska slumpas fram. I kombination med Populära produkter ovan blir det ett vinnande koncept!

Då dessa uppdateringar innebär omfattande förändringar i mallarna samt bland frontend-modulerna i XProdukter-modulen så kommer uppgraderingen av våra kunders installationer att ske gradvis. Produktlistor och tabeller kommer att vara oåtkomliga för besökarna under tiden uppgraderingen utförs. Givetvis utförs arbetet nattetid och efter överenskommelse.

De kunder som använder XProdukter tillsammans med XOrder i XMiniShop-konfiguration måste vänta lite längre på uppgraderingen dådessa moduler måste anpassas till nya XProdukter. Mer information kommer.

Tillbaka