Sök på XProfil.se

Tidsinställ din hemsida

Tidsinställ din hemsidaDen här artikeln riktar sig till våra kunder som har Contao (f.d. TYPOlight) CMS-system som grund till sin hemsida och som själva uppdaterar hemsidans innehåll.

Det är otroligt smidigt att automatisera artiklar och nyheter på hemsidan. Det kan vara öppettider under en storhelg eller veckans produkterbjudande. Den som vill vara ute i god tid kan lägga upp påsk-, midsommar-, jul- och nyårshälsningarna redan i januari. 

Artiklar och nyheter, samt i vissa installationer även andra typer av information som t.ex. tidsbegränsade erbjudanden, kan med enkelhet automatiseras i Contao. Detta bidrar till att besökarna upplever er hemsida som aktuell och levande!

Innan vi börjar

Innan vi börjar så vill jag påpeka att det som beskrivs i denna artikel är generellt och att utseende och funktionalitet kan variera något beroende på just er installation av Contao. Vissa av våra kunder har, för att göra det lite enklare och säkrare, begränsade rättigheter vad det gäller att lägga till nya artiklar. Vi hjälper i dessa fall till med att skapa exempelvis en artikel för storhelgsöppettider som kunden sedan fyller med innehåll och sedan tidsbestämmer efter eget tycke och smak.

Tidsbestämda nyhetsartiklar

Nyhetsflöden används ofta på hemsidor för att informera besökarna om vad som hänt på hemsidan, i företaget eller i produktfloran. I vissa fall kan det vara en nyhet i nyhetsflödet som passar bäst för att publicera ändrade öppettider med tidsinställning, i andra kan en artikel mitt på förstasidan vara bättre.

Nyhetsflöden kan ibland även användas till andra sorters innehåll på en hemsida, t.ex. produktnyheter, kunderbjudanden o.s.v. Vilka flöden som används på en hemsida beror lite på hur hemsidan är uppbyggd men förfarandet är detsamma, alla går att tidsinställa.

Börja med att gå in i modulen Nyheter.

Modulen nyheter

Öppna det flöde som nyhetsartikeln ska läggas till i genom att klicka på penn-ikonen till höger om flödets namn.

Nyhetsflöden

Skapa sedan en ny artikel genom att klicka på Ny artikel.

Ny artikel

Fyll i fälten som vanligt men observera att fältet Datum automatiskt tilldelas dagens datum. I de fall du avser fördröja publiceringen måste datumet ändras. Detta då datumet används som publiceringsdatum och visas i bl.a. nyhetslistor och nyhetsläsare. Dessutom används datumet för att sortera nyhetsartiklarna.

Ett exempel: Du skapar en julhälsning redan i oktober och ställer in hälsningen att börja visas fr.o.m. den 13 december- När nyhetsartikeln börjar visas den 13/12 så kommer den att sorteras in under oktobers nyheter eftersom publiceringsdatum automatiskt sattes till dagen du skapade nyheten, i oktober. Detta är med största sannolikhet inte vad du planerat.

Därför är det viktigt att komma ihåg tumregeln; om publiceringen ska fördröjas till ett visst datum så ska även publiceringsdatumet i fältet Datum ändras till samma datum.

Fyll i fälten

Julhälsning

Markera att artikeln ska publiceras och ange det datum då nyhetsartikeln ska börja visas i fältet "Börja visa fr.o.m.". I de flesta fall brukar man lämna man fältet "Sluta visa fr.o.m." tomt. Men om man vill att nyhetsartikeln inte längre ska visas i nyhetslistor och nyhetsarkiv från ett visst datum så anges detta i fältet "Sluta visa fr.o.m.". Det är även möjligt att lämna startdatumet tomt och bara ange ett slutdatum om man så önskar.

Publicering

När du sedan klickar på Spara och stäng så kommer nyhetsartikeln att vara dold ända fram till startdatumet då den automatiskt publicerar sig. Nyhetsartikeln kommer sedan att sluta visas när slutdatumet uppnås.

Tidsbestämda artiklar

Artiklar är de "behållare" som innehåller innehållselement av olika typer, t.ex. texter (med eller utan bild), listor, bilder, bildgallerier o.s.v. Tidsinställningen gäller för samtliga innehållselement som ligger i artikeln.

Kom ihåg att beroende på installation så kan det vara så att du inte kan skapa nya artiklar själv. Är du kund hos oss och önskar en ny artikel för t.ex. en julhälsning, som i exemplet nedan, så gör vi det åt dig. I exemplet förutsätter vi att en sådan artikel redan finns.

Börja med att gå in i modulen Innehåll.

Modulen Artiklar

Öppna artikeln genom att klicka på penn-ikonen till höger om artikelns namn.

Öppna artikel

I artikeln i exemplet nedan finns redan ett innehållselement som vi uppdaterat med helgens hälsning och öppettider. Redigera artikelns huvudelement (översta innehållselementet i artikeln) genom att klicka på penn-ikonen uppe till höger.

Redigera huvudelement

Markera att artikeln ska publiceras och ange det datum då artikeln ska börja visas i fältet "Börja visa fr.o.m.". Om man vill att artikeln ska sluta visas från ett visst datum så anges detta i fältet "Sluta visa fr.o.m.". Det är även möjligt att lämna startdatumet tomt och bara ange ett slutdatum om man så önskar.

Publicering

När du sedan klickar på Spara och stäng så kommer artikeln att vara dold ända fram till startdatumet då den automatiskt publicerar sig. Artikeln kommer sedan att sluta visas när slutdatumet uppnås.

Slutligen

Visst var det ganska enkelt? Vinsten med att tidsinställa innehållet på er hemsida är ganska stor. Som jag skrev i början så ger tidsinställt innehåll en mer levande hemsida där innehållet känns aktuellt. Detta utan att du behöver sitta och passa tidpunken för "Veckans vara". Du lägger helt enkelt upp erbjudandet när du har tid, vilket kan vara långt före den aktuella veckan!

En levande hemsida gör att besökarna återkommer!

 

-- Matz

 

Ändringsinformation

Detta är version 4 av artikeln. 
Ändringar i artikeln beskrivs här nedanför i det fall sådana finns.

Version 4

Lagt till information om att det automatiskt skapade publiceringsdatum för nyheter med fördröjd publicering måste ändras till det tänkta publiceringsdatum (det som anges i fältet "Börja visa fr.o.m."). Justeringar i fältnamn samt några förtydliganden i texterna. 

Version 3

Namnet TYPOlight har bytts ut mot CMS-systemets nya namn - Contao.

Version 2

Smärre förändringar i texten. Vissa bilder utbytta.

Version 1

Initial version

Upphovsrätt

tl_files/design/items/copyright.gif

Allt innehåll, bilder såväl som texter på XProfil.se lyder under lagen om upphovsrätt. Inget eftertryck/kopiering får göras utan tillstånd från XProfil. Vi brukar inte vara omöjliga, bara man frågar först. ;-)
Undantag: Du har tillåtelse att skriva ut artiklar samt att spara ner artiklar som PDF-fil (via PDF-knappen som finns ovanför de artiklar som får laddas ner). PDF-filer och utskrifter får dock enbart användas för personligt bruk och inte spridas vidare.

Bilder och texter som publicerats på XProfil.se är så långt det är möjligt källhänvisade om de inte är XProfils egendom. Skulle vi brustit i vårt ansvar rättar vi oss så fort vi får kännedom om vår överträdelse.