Contao - Modulär funktionalitet

Contao är modulärt uppbyggt vilket ger hemsidan möjligheten att växa med uppgiften. Med 3:e-partsmoduler finns alltid ännu mer funktionalitet att tillgå.

Contaos modulära uppbyggnad ger en massa möjligheter. Varje modul innehåller sin specifika funktionalitet, t.ex. att visa nyhetsartiklar eller att visa en kalender innehållande händelser. Moduler som man inte behöver kan "stängas av" så att de som arbetar med hemsidan inte behöver se dem. Man kan även ge specifika användare behörighet att använda de olika modulerna, vilket kan vara praktiskt om arbetet med hemsidan är uppdelat på många personer med olika arbetsuppgifter.

Skulle man sakna en specifik funktionalitet så finns det gott om 3:e-partsmoduler att hämta. De flesta av dessa moduler är gratis och nya tillkommer varje dag. Är man kunnig i PHP-programmering så går det givetvis bra att utveckla egna moduler.

Contao innehåller i standardutförandet ett antal praktiska moduler. Vi beskriver några av dem här nedan.

Sidor, artiklar och innehållselement

Den kanske viktigaste typen av innehåll är ju det "vanliga innehållet" som består av texter, bilder, länkar och liknande. I Contao skapar man sidor som sedan kan innehålla artiklar som i sin tur kan innehålla innehållselement. Det du läser just nu är ett innehållselement av typen text som ligger i en artikel. Just denna artikel och artiklarna före och efter är placerade i en sida. Sidan når du genom att klicka på önskad sida i navigationsmenyn.

Nyhetsartiklar

Senaste nytt

Nyhetsartiklar är ett bra sätt att skapa en levande hemsida. En nyhetsartikel kan vara en kort artikel som beskriver en händelse i t.ex. företagets produktportfölj, information om förändrade öppettider eller kanske information om personalförändringar. Genom att lägga till en lista över de senaste nyheterna på hemsidan så får man ett dynamiskt innehåll som förändras mellan besöken till hemsidan. Besökarna kan sedan klicka på en nyhetsrubrik för att få läsa nyheten i sin helhet, med bilder och allt.

Kalendrar

Kalender

Det går att skapa en eller flera kalendrar som sedan fylls med händelser t.ex. föreningens möten eller fotbollsklubbens matcher. Dessa händelser kan sedan visas som listor eller som en bläddringsbar kalender på hemsidan. När besökaren klickar på en händelserubrik i en sådan lista eller kalender så visas händelsen som en artikel med bilder och allt.

Detta är, precis som nyhetsartiklar, ett ypperligt sätt att skapa en dynamisk hemsida som förändras mellan besöken.

Nyhetsbrev

Ett mycket bra sätt för att komma ut med sitt budskap till sina kunder eller medlemmar är att skicka ut nyhetsbrev via E-post. Contao har en mycket bra nyhetsbrevsmodul som ger dig möjlighet att skapa intressanta nyhetsbrev på ett enkelt sätt.

Contao har dessutom en väldigt bra prenumeranthantering som gör administrationen av prenumeranter till en barnlek! Genom att låta besökarna själva registrera sig eller avregistrera sig som prenumeranter slipper du all manuell hantering. Contao använder sig av s.k. "dubbel opt-in" vilket betyder att besökaren anmäler sig som prenumerant genom att fylla i sin E-postadress. Sedan skickas ett automatiskt bekräftelsebrev via E-post till prenumerantens adress. Prenumeranten måste sedan besöka en aktiveringslänk (som finns i bekräftelsebrevet) för att aktivera sin prenumeration.

Tillbaka