Contao - Användare och medlemmar

Användare och medlemmar

Contao har kraftfulla användarhanteringsfunktioner som låter dig avgöra vem som får göra vad bland Contaos funktioner samt vem som får se vilket innehåll.

Det finns två sorters konton i Contao. "Användare" är de som kan logga in i det s.k. "backend" eller "administrationsgränssnittet" som det också kan beskrivas. I backend arbetar den som uppdaterar hemsidan med innehåll och administrerar övrig funktionalitet i Contao. Genom behörighetshantering kan man bestämma exakt vilka funktioner och objekt som en användare ska ha åtkomst till.

Den andra typen av användare är "medlemmar". En medlem tillåts logga in i det s.k. "frontend" eller "framsidegränssnittet". Behörighetshanteringen för medlemmar gör det möjligt att bestämma vilka objekt som en medlem ska kunna komma åt. T.ex. kan vissa sidor på hemsidan vara dolda för vanliga besökare men synliga för inloggade medlemmar.

Det finns även inbyggd funktion för självregistrering av användare vilket minskar det administrativa arbetet.

Användargrupper

Istället för att tilldela behörigheter direkt till en specifik användare så kan man använda sig av användargrupper. En användargrupp kan tilldelas specifika behörigheter och sedan kan en eller flera användare kopplas till gruppen.

Läs exempel...

Ett exempel kan vara ett online-tidning som har ett antal redaktörer som skriver artiklar på hemsidan. Redaktörerna ska ha behörighet att skapa artiklar på artikelsidorna och posta nyhetsartiklar i nyhetsflödet "Nya produkter". Däremot ska dom inte ha behörighet att ändra i tidningens övriga informationssidor, det ska bara chefsredaktörerna kunna göra. Chefsredaktörerna ska även ha behörighet att skriva sina ledare på sidan "Ledarspalten".

Då vi har en viss omsättning på redaktörer så blir det en hel del användarkonton att skapa och administrera. Skulle vi behöva sätta behörigheter till specifika sidor och nyhetsflöden för varje redaktör så blir det en hel del pyssel för administratörerna. Då kommer användargrupper som en räddande ängel!

Istället skapas användargruppen "Redaktörer". Till den kopplas behörigheter för att skapa artiklar på artikelsidorna och posta nyhetsartiklar i nyhetsflödet "Nya produkter". Varje redaktör läggs sedan till i användargruppen "Redaktörer" och ärver i.o.m det gruppens behörigheter.

Chefsredaktörerna ska i grunden ha samma behörigheter som redaktörerna. Därför kopplas även chefsredaktörerna till användargruppen "Redaktörer". Chefsredaktörerna ska ju ha ytterligare behörigheter så dom får en egen grupp som ges behörighet att redigera tidningens informationssidor och skriva artiklar på sidan "Ledarspalten".

Lite senare skapas en ny sida, "Tips och Trix", som redaktörerna (och chefsredaktörerna) ska ha behörighet att fylla med intressanta artiklar i ämnet. Hade vi inte använt grupper så skulle administratören nu vara tvingad att redigera samtliga redaktörers konton! Hade vi haft ett stort antal redaktörer så skulle det kunna ta en stund. Men, vi har ju tidigare skapat användargruppen "Redaktörer", så det enda vi behöver göra är att lägga till behörigheten för den nya sidan i gruppen och vips så har alla redaktörer behörighet att börja skapa artiklar på sidan!

Användargrupper och medlemsgrupper gör administrationen enklare

Medlemsgrupper

Precis som det finns användargrupper för användare så finns det medlemsgrupper för medlemmar. Medlemsgrupper fungerar ungefär som användargrupper men med skillnaden att behörigheterna som tilldelas medlemsgrupper enbart gäller frontend. Alltså, enbart vilka sidor som den inloggade medlemmen ska kunna läsa.

För varje innehållselement (t.ex. text, bild, bildgalleri, länk, tabell o.s.v) som skapas av en användare i backend kan man koppla på en eller flera medlemsgrupper.

Läs exempel...

I exemplet med online-tidningen ovan så har vi redaktörer som skriver artiklar som sedan visas på hemsidan för besökarna. Redaktörerna kan för varje innehållselement bestämma om alla besökare eller bara vissa inloggade medlemmar ska kunna se innehållet. Vi kan tänka oss att tidningen har prenumeranter som får var sitt medlemskonto. Genom att logga in på hemsidan får medlemmen förmånen att kunna läsa lite extra spännande innehåll.

Förutom att kunna begränsa synligheten för innehållselement så kan även nyhetsflöden och kalendrar begränsas till specifika medlemsgrupper.

Tillbaka